שימו לב: אתם נמצאים בגרסת האתר שמתורגמת באופן חלקי בלבד לעברית. המידע המופיע כאן אינו מקיף ומעודכן.
לחלופין, ניתן לגשת לגרסה האנגלית.
אגב, אם יש לך כישורי תרגום ותרצה לעזור לנו, כתוב לנו בכתובת: info@end-of-fishing.org

Resources / links

Speciesism

Fish, fishes, fishing, fish farming

Projet Méduses - For the end of fishing

Animalistak - Video about fishing

NowThis - What Fish Feel When They Are Killed for Food

Jonathan Balcombe - What a Fish knows (introduction in French)

First World Day for the End of Fishing – Geneva 2017

"Another Perspective on Fishes" - An international campaign

Abolition

Associations or foundations focused on aquatic animals

Resources